Tristan Stella Venandi

I.cena, 297/300 bodů, 2.místo 

Tris PZ

Tris PZ tab


 
Tvorba stranek pro chovatele